Sjanne Bosman

Sjanne (S.) Bosman MSc, promovendus

Sjanne Bosman heeft eind 2014 haar studie geneeskunde afgerond aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar opleiding is zij begonnen aan de opleiding tot klinisch geriater in het Medisch Centrum Leeuwarden. Gedurende deze periode ontwikkelde ze een interesse in wetenschappelijk onderzoek in de ouderengeneeskunde/klinische geriatrie. Sinds januari 2017 is zij in dienst van het UMCG als promovendus bij het MATCH-project. Het doel van het MATCH-project is om het effect van slaapmedicatie op slaapproblemen bij acuut opgenomen oudere patiënten in het ziekenhuis nader te onderzoeken. Daarnaast verdiept zij zich gedurende het project in het delier en in het gebruik van sederende medicatie bij ouderen patiënten.