Nynke Smidt

Dr. Nynke (N.) Smidt, universitair docent

Sinds 2012 is Nynke Smidt (epidemioloog) werkzaam als universitair docent bij de afdeling Epidemiologie en afdeling Geriatrie-Ouderengeneeskunde (Universitair Centrum Ouderengeneeskunde) in het UMCG. Ze is hoofd van de unit Health Behavior Epidemiology van de afdeling Epidemiologie en coördinator van het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Healthy Ageing, Population & Society.

Nynke heeft fysiotherapie (1992, cum laude) en gezondheidswetenschappen, specialisatie epidemiologie (1995) gestudeerd. In 2001 promoveerde zij op het onderwerp ‘Conservative treatments for Tennis Elbow in Primary Care” (VU Medisch Centrum). Na haar dissertatie heeft ze verschillende projecten uitgevoerd, als postdoctoraal onderzoeker (Evaluation of the STARD statement), projectleider (Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer), secretaris (Gezondheidsraad Rapport Oefentherapie), coördinator (Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid Holland) en manager Data-Integriteit (LifeLines). Als medewerker van het Dutch Cochrane Center heeft ze veel kennis en ervaring opgedaan met het opzetten en uitvoeren van systematische reviews. Daarnaast heeft ze als postdoctoraal onderzoeker in Engeland (Bristol en in Keele) gewerkt.

Nynke is geïnteresseerd in onderzoek naar de determinanten van verandering van gezondheidsgedrag gedurende de levensloop, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele, sociale en omgevingsfactoren. Momenteel begeleidt ze 4 PhD studenten, 1 postdoc en verschillende masterstudenten. Ook is Nynke coördinator van de GSMS course “Systematic Reviews and Meta-analysis” voor PhD studenten. Haar publicaties zijn te vinden op PubMed.